Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i VVS Eksperten AS / Rørlegger på hjul

Personvern er viktig for oss, og vi er opptatt av at personopplysninger vi mottar behandles trygt og i henhold til gjeldende lover om personvern. Her vil du finne en orientering om hvordan vi forholder oss til personopplysninger vi mottar. Denne erklæringen vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer.

Når du er medlem hos oss vil vi behandle personopplysninger om deg som er ansatt i medlemsvirksomheten. VVS Eksperten er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Med «personopplysninger» menes opplysninger som kan knyttes til en fysisk person. Med «behandling» av personopplysninger menes enhver bruk av personopplysninger, både automatisert og manuell, for eksempel innsamling, strukturering, lagring og sletting

1. Hva slags informasjon samler vi inn og hvorfor gjør vi det

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1.     Medlemsavtalen

Følgende personopplysninger behandles: Bedriftsnavn, navn på kontaktperson, stillingstittel, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av medlemsavtalen, for å kunne oppfylle medlemsavtalen. (GDPR artikkel 6 bokstav b). Ved nye medlemskap utfører vi en kredittvurdering av virksomheten. For medlemmer som er enkeltpersonforetak innebærer det en behandling av personopplysninger og grunnlaget for dette er ditt samtykke (GDPR artikkel 6 bokstav a).

2.     Varekjøp

Følgende personopplysninger behandles: Medlemsdata (bedriftsnavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) og informasjon om varekjøpet (vare, antall, pris og ordretype). Dette behandler vi for å sikre at du som medlem får rabatter og fordeler du har krav på etter medlemsavtalen. (GDPR artikkel 6 bokstav b)

3.     Deltakelse arrangement

Følgende personopplysninger behandles: Kontaktinformasjon (navn på ansatt hos medlemmet, e-postadresse, telefonnummer, adresse og informasjon om medreisende familiemedlemmer eller andre), allergier, betalingsinformasjon, informasjon om pass/visum. Opplysningene slettes etter at arrangementet er gjennomført og betaling er utført. (GDPR artikkel 6 bokstav f)

4.     Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet

Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket for å motta markedsføring fra oss. Vi vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til markedsføringstiltaket og/eller nyhetsbrevet. (GDPR artikkel 6 bokstav f)

5.     Besvare henvendelser som kommer inn til oss

Følgende personopplysninger behandles: kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse, samt eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på. (GDPR artikkel 6 bokstav f)

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

For å oppfylle medlemsavtalen deler vi informasjon om medlemsbedriften til våre samarbeidspartnere og potensielle samarbeidspartnere. Dette gjør vi for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg og sørge for at du får rabattene og fordelene du har rett på etter medlemsavtalen.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker tilbake ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen opplysninger har vi plikt til å oppbevare i en viss periode, for eksempel i henhold til bokføringsregelverket. Opplysningene slettes da når fristen for oppbevaringsplikten har utløpt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, dersom du har avgitt dette, for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlige kontakt med oss på post@vvseksperten.no

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

7. Kontaktinformasjon behandlingsansvarlig

VVS Eksperten kan kontaktes per e-post post@vvseksperten.no. Vår adresse er Karihaugveien 89, 1086 Oslo.

Vakttelefon
Finn din rørlegger