Smart varmtvannsbereder - Få inntil 5000,- i støtte

Du får inntil 5.000 kroner i støtte fra Enova når du skaffer deg en smart varmtvannsbereder.

En smart varmtvannsbereder kan styres av egen innebygd automatikk, eller av et smart styringssystem som også kontrollerer annen strømbruk i boligen. Den vil bidra til lavere strømutgifter. En smart varmtvannstank reduserer ikke energibruken, men passer på at oppvarmingen skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris.

  • Varmtvannsberederen må bli installert i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.
  • Berederen skal kunne styres av innebygd eller leverandørens nettbaserte automatikk. Strømforbruket skal styres til de tider på døgnet med lavest strømpris.
  • Berederen skal også kunne styres av ulike typer smarthus-system som en del av helhetlig strømstyring i boligen. Det betyr at berederen må kunne kommunisere via de vanligste åpne kommunikasjonsprotokollene for smarthusteknologi.
  • Berederen skal ha styring som sikrer mot vekst av legionella-bakterier.
  • Berederen skal ha fast tilkobling til strøm – beredere som er koblet til med støpsel i stikkontakt får ikke tilskudd.
  • VVS-arbeid og elektroarbeidet skal være utført av fagfolk.
  • Hvis du har en varmtvannsbereder som er i orden, men ønsker smart styring av berederen, kan vanligvis styring monteres på berederen. Dette må gjøres av fagfolk, og utgiftene kan inngå som del av grunnlag for støtte til smart strømstyring

Det er også mulig å få støtte fra Enova til å installere smart strømstyring, da vil strømbruken bli styrt automatisk. Smart strømstyring vil lade batteriet på elbilen, varme opp varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig, og samtidig passe på at du har fulladet batteri, varmt vann og gulv når du trenger det.

Høiax CONNECTED - varmtvannsbereder

En helt ny generasjon varmtvannsbereder som gir mulighet til styring fra mobile enheter og appen myUplink.

Høiax CONNECTED er blant annet kompatibel med Futurehome (Telia) smarthussystem. Sammen med Futurehome har vi utviklet en sky-løsning, og Høiax Connected kan nå inngå som en del av smarthjemløsningen.

Smartberederen har et intuitivt display, slik at den også kan styres uten APP.

Oppvarming av varmtvann utgjør normalt en stor del av strømforbruket i hjemmet. Med Høiax Connected kan du nå kontrollere forbruket av strøm og dermed styre unna høye effekttopper, som kan bli dyre med dagens strømtariffer. Berederen kan fungere som et energibatteri, fordi den via informasjon fra smarthjemsystemet kan lagre varmtvann når strømmen er billigst. Man kan også fjernstyre varmtvannsberederen i hytter og i ferietider.

Dette produktet har vært etterlengtet og er nyskapende innen utvikling av varmtvannsberedere. I dagens samfunn er vi vant til å kontrollere det meste og med Høiax Connected vil man nå kunne få et mer aktivt forhold til berederens energiforbruk.

Klikk her for å Lese mer om Høiax CONNECTED - varmtvannsbereder

Varmtvannsbereder

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Målet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre smarte klimatiltak. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Eier du en helårs-/fritidsbolig i Norge og har selv har stått for investeringen i varmtvannsbereder med styring, kan du få penger tilbake. Varmtvannsberederen med styring må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 5.000 kroner av totalkostnad når du investerer i en smart varmtvannsbereder.

I totalkostnaden inngår smart varmtvannsbereder, rørleggerarbeid og elektrikerarbeid. 

Hvor mye kan jeg spare?

En smart varmtvannstank reduserer ikke energibruken, men passer på at vannoppvarmingen skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris. Hvor mye du sparer avhenger av hvor mye varmtvann du bruker og hvor stor variasjonen i strømpris er. En 200 liter varmtvannsbereder lagrer ca. 14 kWh. 

Hvordan får jeg støtte?

Når en smart varmtvannsbereder er installert og alle kostnader er betalt registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon. 

Finn din nærmeste rørlegger her!