småfeil på vann

Små feil ved vann-installasjoner kan gi svært alvorlige konsekvenser.

Forsikringsbransjen er svært opptatt av at reglene for å unngå lekkasjesikring følges. - Glemmer man å koble kun ett rør, kan det få enorme konsekvenser..

Rundt 80 prosent av alle skademeldingene på bolig som meldes inn til forsikringsselskapene, er på en eller annen måte relatert til vannskader. Brudd på rør inne i boligen er en hovedårsak, sammen med vanninntrenging utenfra i perioder hvor det kommer mye nedbør. Så sent som i 2018 var det rapportert inn over 110 000 skader i løpet av ett år.

Med klimaendringene som er varslet, vil lekkasjesikring bli et stadig mer aktuelt tema. Enten eieren av privatboligen stenger hovedstoppekrana eller monterer en lekkasjestopper, vil det ganske garantert bli premiert av forsikringsselskapene. Men det forutsetter også at jobben er gjort skikkelig fra montøren side, både når det gjelder nye installasjoner og gamle rør som skal byttes ut i eldre boliger og bygg. 

Ulike tolkninger

- Det virker som det er stor tvil i byggebransjen om regelverket. Vi synes for eksempel § 15-5 i TEK 17, den som omhandler vanninstallasjoner, er tydelig nok, sier Stig Gjermundsen. Han er egentlig byggmester, men jobber nå som takstmann i Gjensidige Forsikring. Forsikringsmannen sier han har sett mye rart innen vannskader på grunn av mangel på lekkasjesikring.

- Lekkasje skal oppdages enkelt og ikke føre til skader på installasjoner. Dessverre opplever vi altfor ofte at det motsatte er tilfelle, sier han.

VVS-forum traff Gjermundsen først på et seminar i fjor høst hvor det var ingen tvil om at den store forvirringen i bransjen rådet når det gjelder regelverk. Det blir tolket ulikt fra prosjekt til prosjekt, firma til firma.

- Jeg tror det både er at aktørene ikke forstår, men også at det er besparelser i enkelte prosjekter. Lekkasjestoppere er en kostnad, og vi føler det ofte er vi i forsikring som må ta støyten. Utfordringen er at det holder med en liten feil, hvor det er rørdeler som ikke skrudd skikkelig sammen. De fyker fra hverandre under trykk, og lekkasjen blir ikke oppdaget før forbipasserende ser at det flyter over. Da er det for seint, sier han og fortsetter:

- Slike skader skjer både på næringsbygg og i større boligkomplekser, ofte rett før eller kort tid etter overlevering til byggherre. Spesielt hvis det skjer i de øvre etasjene kan det få enorme konsekvenser, sier han.

Dialogen MÅ forbedres!

Ikke bare blir det store summer i erstatning, Gjermundsen har flere eksempler med reparasjonskostnader på mellom 5 og 20 millioner kroner per skadesak: Hvis man er maks uheldig, kan reparasjonene, som kan bestå i å rive ned det meste og bygge opp igjen, ta opptil ett år. Det finnes for mange eksempler på dem som står klar med flyttelasset og må utsette innflyttingen mellom 6 og 12 måneder.

- Hvis du bor i et leilighetskompleks hvor sprinkelrørene flyr fra hverandre fordi de ikke er klemt skikkelig sammen, og vannet trenger nedover i etasjene, er ikke det bare et praktisk problem for alle; byggherre, entreprenører, snekker, rørlegger og alle beboerne - det kommer også etterspill i form av et regresskrav mot den som har forvoldt skaden.

Gjermundsen mener løsningen kan ligge i tydeligere tolkninger av regelverket og generelt bedre dialog mellom alle parter som er involvert i prosjektene.

- For mange aktører legger mye tid og krefter på å omgå hensikten med regelverket. Det vi alle må bli enige om, er at vi skal unngå skader på byggene. Da må man også være villig til å forstå hensikten med forskriften i TEK 17. Ellers vil det bli stadig dyrere forsikringspremier for både næringslivsaktører og den enkelte beboer, sier Gjermundsen som legger litt av skylden for misforståelsene på området på Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

- Det trengs også klarere tolkninger fra DiBK, det er ingen tvil om det.  De som spør, trenger tydeligere svar fra det offentlige på hvordan retningslinjene skal tolkes og etterleves. Det er bare å se hvor mange spørsmål som går igjen på hjemmesiden til DiBK. Det skal ikke være nødvendig å repetere spørsmål om lekkasjestopper i kjøkkenbenk så mange ganger, da er veiledningen som blir gitt ikke tydelig nok. Jeg er sikker på at rørleggerne ønsker å gjøre sitt beste når de skal montere, men da må de også få klar rådgivning på hvordan det skal gjøres innenfor regelverket, sier takstmannen i Gjensidige forsikring.

Artikkel hentet fra: https://www.vvsforum.no/