Det som påvirker strømregningen din

Oppvarming av bolig er blant de største utgiftene for norske husholdninger. En varmepumpe kan gi store besparelser på sikt.

Nordmenn er blant dem som bruker mest strøm i verden. Oppvarming står for en stor del av strømregningen, ifølge SSB.

En varmepumpe henter og bearbeider den lagrede solenergien i omgivelsene utenfor boligen din, eller gjenbruker og sirkulerer varmen som allerede finnes innendørs.

Varmepumpen drives av elektrisitet, men bruker langt mindre energi enn det den genererer. Den vil derfor bidra til å redusere utgiftene knyttet til oppvarming, og sørge for en jevn og behagelig temperatur innendørs året rundt.

Regnestykkene i denne artikkelen er satt opp basert på følgende: Total strømpris på én krone per kilowattime og 12 kroner per liter olje.

Nøyaktig hvor mye akkurat du kan spare på strømregningen avhenger av flere faktorer, blant annet

  • hvor i landet du bor og hvor kaldt det er der

  • hvor stor boligen er og hva slags planløsning den har

  • hvor godt isolert boligen er

  • hva slags type varmepumpe du velger

Hva slags energikilde du allerede har spiller også en stor rolle, enten det er olje, strøm, pellets eller fjernvarme. I tillegg må man ta hensyn til hva slags varmesystem som finnes, nåværende forbruk og selfølgelig strømprisene for å finne ut hvor mye som kan spares med varmepumpe.

familien-sparer-strøm-med-varmepumpe.jpg

NIBE har tre typer varmepumper; luft til vann-varmepumpe, bergvarmepumpe og avtrekksvarmepumpe. Sjekk hvor mye du kan spare i eksemplene under. Alle eksemplene er estimater. For en mer nøyaktig indikasjon på forventet innsparing bør en av våre rørleggere kontaktes.

LUFT-VANN VARMEPUMPE

Våre luft til vann-varmepumpe krever at du har et vannbårent varmeanlegg med vann som flyter gjennom radiatorer eller gulvvarme. Med en luft-vann varmepumpe som holder et slikt system i gang kan du dekke mesteparten av ditt totale varmebehov året rundt. I tillegg kan du også få rimelig avkjøling og ytterligere besparelser på oppvarming av tappevann.

Eksempler på besparelser med luft-vann varmepumpe

  • Bruker du i dag vannbåren gulvvarme drevet av elektrisitet og har et årlig strømforbruk på 25 000 kilowattimer (ekskludert elektrisitet som ikke benyttes til oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann) kan du spare mer enn 17 000 kroner i året. Det forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime.
  • Benytter du deg av oljefyr og radiatorer, og har et årlig oljeforbruk på 2500 liter, kan du spare nærmere 23 000 kroner i året. Det forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime og 12 kroner per liter olje.

BERGVARMEPUMPE

Bergvarmepumpene er som regel en dyrere investering enn luft-vann. Til gjengjeld har den lengst estimert levetid og størst potensial for innsparinger. Den gir også svært god varmeeffekt, da varmekilden i bakken holder en jevn temperatur hele året. NIBE bergvarmepumper avgir 3-4 ganger så mye energi du behøver for å drive den, og kan dekke boligens totale energibehov.

Eksempler på besparelser med luft-vann varmepumpe

  • Bruker du i dag vannbåren gulvvarme drevet av elektrisitet og har et årlig strømforbruk på 25 000 kilowattimer (ekskludert elektrisitet som ikke benyttes til oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann), kan du spare nærmere 19 000 kroner i året. Det forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime.
  • Benytter du deg av oljefyr og radiatorer, og har et årlig oljeforbruk på 2500 liter, kan du spare mer enn 24 000 kroner i året. Det forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime og 12 kroner per liter olje.

AVTREKKSVARMEPUMPE

Moderne avtrekksvarmepumper kan dekke mesteparten av ditt varmebehov. En avtrekksvarmepumpe varmer bolig, tappevann og står for ventilasjonen.

Perfekt for nybygg

En avtrekksvarmepumpe avgir 2,5-3,5 ganger så mye energi som den krever, og er spesielt godt egnet for godt isolerte boliger og leiligheter med lite varmetap gjennom tak og vegger. For nybygg på opptil omkring 200 m², er dette den perfekte løsningen. En bolig på 200 m² kan med NIBEs testvinnende avtrekksvarmepumpe, forutsatt en total strømpris på én krone per kilowattime, regne med å spare ca. 16 000 kr i året.

Få hjelp til å velge riktig varmepumpe