Neste generasjon varmtvannsberedere

OSO Charge varmtvannsberedere kan fungere som alternativ til forsterkning av nettet og reduksjon av dimensjoneringskostnader lokalt, regionalt og nasjonalt.

Samspill med strømnettet

Lastflytting fra elektriske varmtvannsberedere for å redusere effekttopper på forbrukersiden kan bidra til økt fleksibilitet og forsyningssikkerhet både lokalt og nasjonalt.

Brukeropplevelse

Nettselskapet kan bruke fleksibiliteten fra varmtvannsberedere uten at det påvirker forbruker.

Mobil-app

Mobilapplikasjon som gir innsikt i varmtvannsforbruk med et enkelt grensesnitt for brukeren. Appen kan også håndtere kommunikasjonsflyt med installatør/service og nettselskap.

Samfunnsnyttig

OSO Charge varmtvannsberedere vil bidra til lavere nettleie for sluttkunder, økt fleksibilitet i energisystemet og frigjøring av effekt til elektrifiseringsformål.

app og bereder.png

Varmtvannsberedere koblet til skyen

Varmtvannsberedere koblet til skyen gir helt nye muligheter for måling, oppdatering, styring og automasjon for distribuerte energiressurser.

OSO_charge_transparent-small.png

Ende-til-ende sikkerhet

Lagdelt sikkerhet for oppkobling og oppdatering gir brukere og nettselskap nødvendig driftstrygghet.

Konfigurerbare oppvarmingsprofiler

Optimalisering av oppvarmingsprofiler som hensyntar behov hos forbruker og i strømnettet.

WiFi eller mobilnett

Tilkobling over WiFi eller mobilnett.

Øker forutsigbarheten ved fornybar energi

Varmtvannsberedere som termiske lagringsenheter er optimalt for å ivareta fremtidige behov knyttet til nye forbruksmønstre, økt introduksjon av lokal produksjon / distribuerte energiressurser, og elektrifisering i samfunnet.

Nøkkelen til en bærekraftig fremtid

OSO Charge varmtvannsberedere kan fungere som distribuerte termiske energilagringsenheter og til stabilisering av spennings og leveringskvalitet i distribusjonsnettet. Dette gir oss mulighet til drifte strømnettet vårt på en mer effektiv og økonomisk måte.