Solvarmesystem 

Med et solvarmesystem kan du spare opp til 65 % av kostnadene for oppvarming av vannet. Kombinert syklusanlegg, som også brukes til oppvarming av rom, reduserer også det årlige varmeenergibehovet med om lag 20-30 %.

Solenergien blir i dag brukt på to måter i privat husholdning:

1. Solvarmeenergi blir brukt til oppvarming av tappevann og varmesupplement

2. Den fotovoltaiske effekten i solceller brukes for direkte produksjon av elektrisitet fra sollyset.

Fordelene med å bruke solenergi:

 • Uuttømmelig tilførsel av solenergi
 • Solenergi er gratis
 • Ingen CO2 utslipp
 • Kan integreres i eksisterende anlegg
 • Du er mindre påvirket av prisstigning i råvaremarkedene

Forutsetninger hjemme som må være oppfylt:

 • Egnede flater for solfangere
 • Solfangerne bør vende mot sør der det er mulig
 • Skyggefritt hele dagen
 • Utvidbart varmesystem

solar-systems-1938465-format-16-9@849@desktop.jpg

Termisk solenergi reduserer kostnadene

Solpanelene konverterer solenergien til varme. Vanlige tilgjengelige platesolfangere konverterer opp til 95 % av lyset til energi. I vakuumrør-kollektorene er det integrert et speil som konsentrerer sollyset mot en absorber. Disse vakuum-rørsolfangerne oppnår høyere effektivitet og leverer varme selv under diffuse lysforhold, for eksempel på en overskyet dag.

Etter at solenergien omdannes i beholderne, blir varme overført via en væske til en varmtvannsbereder i bygningen. En varmeveksler overfører energien i væsken til vannet i berederen. Derfra kan det enten brukes ved behov, selv når solen ikke skinner.

Vil du også dra nytte av gratis solenergi?

storage15-32752-01-478975-format-flex-height.jpg

solar10-3373-01-45262-format-flex-height.jpg

AuroSTEP plus

 • Fleksibelt solvarmesystem med bereder og solfanger
 • Energimerke B
 • Mulighet for el-patron på 2,5 kW i alle beredere
 • 1 eller 2 slimline solfangere
 • Beredervolum: 150 eller 250 liter
 • Spar opp til 60 % av utgiftene til varmtvann ved bruk av solvarme for oppvarming

auroTHERM plus

Platesolfanger

 • Kraftig solfanger med høyt solarutbytte for lavtemperatursystemer
 • Høyeffektiv utnyttelse av solenergien til å varme opp varmtvann samt til oppvarming
 • Høy effekt som følge av antirefleksglass med 96 prosent lystransmisjon
 • Optisk flott, elegant og med slank design
 • Horisontal og vertikal utførelse tilbyr en rekke ulike monteringsmuligheter