Alder og slitasje er årsak til de aller fleste vannlekkasjer

Det er alt for mange og kostbare lekkasjeskader i Norge, og det er hverken håndtverkere eller brukere som har hovedskylden. Over 70% av skadene skyldes det enkle forhold at de tekniske komponentene er gamle og slitt. For å redusere skadeomfanget bør eldre bygninger ha lekkasjesikring – på lik linje med nye bygg.

bilde waterguard.png

QuickStop – et enkelt grep for å sikre eldre boliger mot lekkasjeskader

Waterguard har utviklet løsninger som er tilpasset montering i eksisterende og eldre boliger. Den enkleste løsningen heter QuickStop. Denne består av et betjeningspanel montert ved utgangsdøren, der et enkelt trykk på en knapp stenger boligens hovedvannkran. Dermed blir det lett å stenge vannet når beboerne forlater boligen, og lett å skru det på når de kommer hjem igjen.

SmartStop – sikrer hele boligen

I motsetning til QuickStop har Waterguards SmartStop lekkasjeovervåking i tillegg til manuell stenging av hovedvann via betjeningspanel. Med overvåking av hele boligen blir hovedvannet automatisk stengt ved det minste tegn til lekkasje, slik at skader unngås.

waterguard bilde 2.png

De drøyt 28.000 aldersrelaterte skadene i 2020 kostet over 2 milliarder kroner, mer enn både brann- og innbruddskader til sammen!

Penger å spare på forsikringen

Forsikringsselskapene ønsker å motivere til bruke av lekkasjestopper, og gir derfor opptil 30% rabatt på forsikringspremien når et FG-godkjent system som Waterguard er installert.